0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.macitgumus.com  

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

SÖZLEŞME NO: ………… TARİH: …………………….

 

MADDE 1: - KONU:

 

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı 'nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI 'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2: - SATICI BİLGİLERİ:

 

Unvanı: Macit Gümüş ve Kuyumculuk Bilişim Teknolojileri  San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra MACİT GÜMÜŞ olarak anılacaktır)

Adresi: Esentepe Mah. FSM. Bulvarı Bahar Sitesi 96/1B Nilüfer/BURSA

 

Telefon:  + 90 530 284 29 29

E-mail: info@macitgumus.com

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ:
Malın / Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir. (Tüm ürünler listede yer alıyor )

 

Ürün Adı

Miktar

Birim Fiyat

Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam:

 

 

 

 

 

Sipariş Bedeli:

Teslimat Bedeli:

Toplam Bedel:

Ödeme Şekli:
Sipariş Tarihi:
Teslimat Tarihi:
Teslimat Şekli: Adrese teslim

 

Online olarak verilen siparişlerde ödeme sipariş anında kredi kartı ile sanal pos sistemi kullanılarak, banka üzerinden havale, EFT işlemi ile veya kapıda kargo firmasına yapılır.

MADDE 4: - SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ: (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

 

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi

 

Telefon:

Faks:

E-posta:

 

MADDE 5: - ALICI BİLGİLERİ: (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

 

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi

 

Telefon:

Faks:

E-posta:

 

MADDE 6: – FATURA BİLGİLERİ

 

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi

 

Telefon:

Faks:

E-posta:

 

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

MADDE 7: SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşme konusu ürün/ürünler için belirtilen hizmet bedellerini ve teslimat bedellerini ödemekle yükümlüdür. MACIT GÜMÜŞ teslimat bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 

MADDE 8:

 

Madde 4’te belirtilen SİPARİŞ VEREN, Madde 5’te belirtilen ALICI ve Madde 6’da belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

 

MADDE 9:

 

SİPARİŞ VEREN Madde 4’te belirttiği bilgilerin doğru ve Madde 5’te belirttiği bilgilerin ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda MACİT GÜMÜŞ ’in sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’e aittir. MACİT GÜMÜŞ ürünün teslimatı veya teslimat edilememesi durumunda oluşabilecek ek hizmet bedellerini ve üründe oluşabilecek maddi kayıpları SİPARİŞ VEREN’e yansıtabilir. SİPARİŞ VEREN tüm bu ödemeleri ve sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 10:

 

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

 

MADDE 11:

 

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. Toptan ve ”yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi MACİT GÜMÜŞ siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.

 

MADDE 12:

 

SİPARİŞ VEREN/ALICI, sipariş ettiği ürün/ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda MACİT GÜMÜŞ sorumlu tutulamaz ve MACİT GÜMÜŞ tedarik edemediği ürün için yapılan ödemeleri iade eder. SİPARİŞ VEREN/ALICI, mevcut siparişini ileri bir tarihe ertelediğinde siparişinde yer alan ürünleri mağazada o gün itibariyle satılan fiyat ve stok üzerinden teslim alacağını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 13:

 

Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu sözleşmede belirtilen teslimat tarihine/sözleşmenin ifa tarihine kadar SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim/ifa edilir. SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya daha önceden yazılı ya da sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre teslim tarihi/sözleşmenin ifası on gün daha uzatılabilir.

 

MADDE 14:

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

 

MADDE 15:

 

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak MACİT GÜMÜŞ ’e

ulaştırılmış olması ve bedelinin SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile MACİT GÜMÜŞ ’in hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli teslimde ödemelerde teslim sırasında tam olarak ödenmez, MACİT GÜMÜŞ ’in hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise MACİT GÜMÜŞ ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 16:

 

SİPARİŞ VEREN, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 

MADDE 17:

 

Siparişi verilen ürünün, teslimat adresinde SİPARİŞ VEREN/ALICI  tarafından teslimatının kabul edilmemesinden veya kargo firmasının ürünü alıcıya getirmemesi geç getirmesi gibi 3. Kişiler ile alakalı durumlardan dolayı MACİT GÜMÜŞ sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu ürün/ürünler, SİPARİŞ VEREN/ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden MACİT GÜMÜŞ sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aittir.

MADDE 18:

 

SİPARİŞ VEREN tarafından Toptan ve “yeniden satış” amaçlı ürün sipariş edilmesi halinde, MACİT GÜMÜŞ toptan ve “yeniden satış” amaçlı ürün siparişini kabul etmemek ve siparişi iptal etmek yetkisine sahiptir.

 

MADDE 19:

 

SİPARİŞ VEREN/ALICI kendisine teslim edilen ürün/ürünleri kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise ürün/ürünlerin eksiksiz ve hasarsız teslim alındığını beyan etmiş sayılır. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından teslim alınan siparişlerin MACİT GÜMÜŞ tarafından eksiksiz ve hasarsız teslim edildiği anlamına gelir. Bu durumda SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 

 

 

 

MADDE 20:

 

Ürün/ürünlerin kapıda teslimi sırasında kredi kartı veya kapıda nakit ile ödeme söz konusu olduğunda SİPARİŞ VEREN/ALICI ödemeyi gerçekleştireceği kredi kartı üzerindeki isme ait bir kimlik ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi halde MACİT GÜMÜŞ in anlaşmalı olduğu taşıma şirketi siparişi teslim etmeme hakkı bulunduğunu SİPARİŞ VEREN/ALICI kabul ve beyan eder.

 

MADDE 21:

 

Ürün/ürünlerin tesliminden sonra SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya ait kredi kartının SİPARİŞ VEREN/ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini ödememesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI kendisine bu durumun uzaktan iletişim aracı ile bildirilmesine müteakip 3 gün içerisinde teslim aldığı ürün bedellerini başka bir online ya da kredi kartı yada nakit olarak ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 22:

 

MACİT GÜMÜŞ, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde SİPARİŞ VEREN/ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. SİPARİŞ VEREN/ALICI'nın siparişi iptal edilmesi seçeneğini tercih etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden veya kredi katına iade edilerek, ödenir.

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya MACİT GÜMÜŞ' in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") 'nIn işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, MACİT GÜMÜŞ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

 

MADDE 23:

 

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde MACİT GÜMÜŞ ’in SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 10 gün içinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilmesi şartıyla MACİT GÜMÜŞ ’in sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

 

MADDE 24:

 

İşbu sözleşme, SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik ortamda imzalanmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 25:

 

Sipariş teslimatları yalnızca SİPARİŞ VEREN’in siparişini verirken belirttiği teslimat adresine kapıya ürün/ürünler teslimi şeklinde yapılacaktır. SİPARİŞ VEREN/ALICI, teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile kesinlikle teslimat yapılmayacaktır. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkan veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır. SİPARİŞ VEREN/ALICI bu hükümleri kabul ve beyan eder.

 

MADDE 26:

 

Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; MACİT GÜMÜŞ ’in SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya telefon ya da mail yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmeyen malı veya hizmeti geri alma hakkı bulunmaktadır. Sipariş edilmeyen malın veya hizmetin bedelinin ödenmemesi halinde SİPARİŞ VEREN/ALICI bu malı kargo ücreti MACİT GÜMÜŞ ’e ait olmak üzere MACİT GÜMÜŞ adına MACİT GÜMÜŞ den bilgi alarak MACİT GÜMÜŞ ’in o an anlaşmalı buluğunu kargo firmasına vermek veya MACİT GÜMÜŞ ’e iade etmekle yükümlüdür. Bu iade sürecinde üründe meydana gelebilecek deformasyon gibi ürünün tekrar kullanımını engelleyecek durumlardan SİPARİŞ VEREN/ALICI sorumluluğundadır ve MACİT GÜMÜŞ ürünü iade almayabilir veya hasarın giderilmesi için gerekli masrafı iade edilmesi gereken tutardan tanzim edebilir.

 

MADDE 27: - CAYMA HAKKI ve İADE

 

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve MACİT GÜMÜŞ veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Kişiye özel olarak üretilmiş kişiye özel olarak farklı işlemlerden geçmiş ürünler.

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

Alıcı cayma hakkını kullandığı halde ürünün kendisine teslim edildiği durumu ile cayma hakkı bildirimini yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde  iade etmekle yükümlüdür. Ürünün, İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Alıcınının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Ürün iade edilirken, ürünün teslimi ile birlikte gönderilen fatura da iade edilmelidir. Faturanın iade açıklama bölümü bulunmakta olup bu bölüm doldurulmalı ve fatura, Alıcı tarafından imzalanarak ürünle birlikte teslim edilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Paketin satıcıya gelişi sırasındaki tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN/ALICI 'ya  aittir.

 

 

 

 

MADDE 28:

 

Ürünler el yapımıdır ve bundan dolayı boyutlarında sitede belirtilen boyutlara gore %5 ila %10 varan değişim olabilmektedir. Ürünlerin kararmaya karşı dayanıklı olması için alıcı tarafından aksi belirtilmedikçe, sipariş sonrası, kişiye özel olarak özel bir işlem ile hava ile teması kesilerek kararmaya karşı dayanıklı hale getirilerek teslim edilir. Kararmaya karşı dayanıklıklık hali  alıcının kullanımına göre değişiklik gösterebileceği için garanti kapsamına girmez.

Örnek olarak;

Karamaya karşı dayanıksız gümüş kaplama bir ürün hava ile temas halinde 15-20 gün süresinde renk değiştirir veya kararır.

Kararmaya karşı dayanıklı ürün ise hava ile temas etmesine rağmen karama göstermez. Fakat üründe çizik, çarpma, ufak darbeler ile hava ile temasını kesen katmanda hasar oluşur ise ürün 15-20 gün içinde ürünün çizik olan darbe alan, hava ile teması kesilen bölümünde renk değişikli, kararma görülür. Bu durum kullanım ile değişiklik göstereceği için kesinlikle garanti kapsamında değildir. Alıcının talep etmesi ve gerekli tamir masrafını karşılaması kaydıyla  MACİT GÜMÜŞ tarafından giderilebilir. Bu durumun geçerli olabilmesi için alıcının MACİT GÜMÜŞ ’e ürünü zarar gelmeyecek şekilde satıcıya  teslim etmesi gerekmektedir. Alıcının tamirat için ücretini ödeyerek MACİT GÜMÜŞ ‘e teslim ettiği  ürünlerde nakliye sürecinde hasar görmeyecek şekilde paketlenmesi ve MACİT GÜMÜŞ ‘in o an anlaşmalı olduğu nakliye şirketini MACİT GÜMÜŞ den öğrenerek belritilen nakliye şirketi kanalı ile göndermekle yükümlüdür. Nakil sürecinde veya teslimatı yapan  tarafından ürünlere gelebilecek her türlü hasardan alıcı sorumludur. Bu şekilde hasarların oluşması durumunda MACİT GÜMÜŞ teslim sürecinde ortaya çıkan ek hasarın giderilmesi için ekstra ücret talep edebilir veya bu hali ile tamirinin mümkün olmadığına kanaat getirilmesi halinde  ürünleri alıcıya iade edebilir.

Alıcı,  kararma/renk değişikliği vb. durumlardan dolayı MACİT GÜMÜŞ’ den bir hak talep edemez.